Nefes Temelli Yoga Majör Depresyon Tedavisinde Yardımcı Olabilir!

Antidepresan ilaçlar majör depresyon için birincil tedavi olarak düşünülür. Ancak ilaçlar onları kullanan insanların yarısından fazlası için tamamen başarısız olur. Şimdi, araştırmacılar etkinliklerini artırmanın bir yolu olarak nefes temelli yoga öneriyor.

Araştırmacılar, ABD Klinik Psikiyatri Dergisinde yayınlanan bir pilot çalışmada, 8 haftalık Sudarshan Kriya yogasının, majör depresif bozukluğun (MDB) antidepresanlara cevap vermeyen hastalarda anksiyete ve depresyon semptomlarını nasıl iyileştirdiğini ortaya koydu.

Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği’ne göre, depresyon Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık görülen akıl hastalığıdır. 2014 yılında, yaklaşık 15.7 milyon yetişkin, son 12 ay içinde en az bir majör depresif atak geçirmiştir.

Depresyon belirtileri kalıcı hüzün, umutsuzluk hissi, karamsarlık, suçluluk veya değersizlik, yorulma, aktivitelerde ilgi kaybı, iştahsızlık, kilo kaybı ve uykusuzluk olabilir.

Bir kişiye genellikle bu semptomların en az beşi en az 2 hafta boyunca maruz kalmaları durumunda majör depresif bozukluk teşhisi konur. Depresif atak sıklıkla sevilen birinin ölümüyle veya bir tıbbi hastalığın travmatik bir olayından sonra ortaya çıkabilir.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi antidepresanlar, MDB tedavisi söz konusu olduğunda çoğunlukla ilk çağrı merkezidir. Ancak hastalar daima ilaçlara cevap vermezler. Ek ilaçlar önerilebilirken, bu durum, hastaların tedaviyi tamamen durdurmalarına neden olan nahoş yan etkilere yol açabilir. Bu da nükslerin daha olası hale gelmesine neden olur.

Bu yüzden yoga egzersiz olarak faydalı olmanın yanı sıra sağlığımıza çeşitli avantajlar sunuyor olabilir.

Yoga’nın majör depresif bozukluk hastalarına nasıl faydalı olabileceği araştırıldı!

Sudarshan Kriya yoga, zihni derin ve huzurlu bir hale getirmek amacıyla ritmik solunum egzersizlerine odaklanan bir meditasyon tekniğidir.

“Sudarshan Kriya yoga, insanlara farklı ortamlarda öğrenmek ve birleştirmek için derin bir meditasyon durumu yaşamak için etkin bir yöntem sunuyor” diye belirtiyor Dr. Sharma.

Önceki bilimsel araştırmalar Sudarshan Kriya yoga’sının majör depresif bozuklukluğu olan hastalar için faydalı olacağını öne sürerken Dr. Sharma ve arkadaşları, uygulamanın ayakta tedavi ortamında faydalı olup olmadığını değerlendiren herhangi bir klinik araştırma yapılmadığını söylüyorlar.

Dahası, araştırmacılar, uygulamanın üstesinden gelen Amerikalıların sayısında belirgin bir artış olmasına rağmen, depresyon için yoganın muhtemel yararlarını araştıran iyi tasarlanmış çalışmaların eksikliğinin bulunduğunu belirtiyorlar.

Çalışmalarında, ekip majör depresif bozukluk tanısı konmuş 25 yetişkini kaydetti. Tüm hastalar en az 8 hafta boyunca antidepresanlar kullanıyordu, ancak semptomlarda belirgin bir düzelme görülmedi.

Hastalar 8 hafta boyunca iki gruba randomize dağıtıldı: Sudarshan Kriya yoga grubu veya “bekleme listesi” grubu.

Yoga grubundaki katılımcıların, Sudarshan Kriya yoga egzersizlerini, yoga duruşların ve stres eğitimini içeren altı haftada bir katılım programına katılması gerekiyordu. Kalan 7 hafta boyunca katılımcılar haftada bir kez Sudarshan Kriya yoga takip oturumuna katılmanın yanı sıra evde uygulama oturumu tamamlamaları istendi.

Bekleme grubunda – kontrol grubu olarak hareket eden – kişilere 8 hafta sonunda yoga müdahalesi önerildi. Her iki grup çalışma süresi boyunca antidepresan tedavisine devam ettiler.

Yoga anksiyete, depresyon belirtilerini iyileştirdi!

Başlangıçtaki ve 8 haftadan sonrası, katılımcıların anksiyete ve depresyon belirtileri 17 maddelik Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDRS-17) kullanılarak ölçülmüştür. Hastaların başlangıçtaki ortalama puanı 22.0 idi, bu şiddetli depresyonu temsil ediyordu.

8 haftalık çalışma süresinden sonra, Sudarshan Kriya yoga grubundaki katılımcılar, HDRS-17 puanının ortalama 10.27 puan arttığını, kontrol grubunun anlamlı bir iyileşme göstermediğini gördüler.

İkinci bir ölçüm olarak araştırmacılar katılımcıların anksiyete ve depresyon belirtilerini Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri’ni (BAÖ) izledi.

Sudarshan Kriya yoga grubu BDE skorunda ortalama 15.48 puanlık bir iyileşme ve BAI skorunda ise 5.19 puanlık bir iyileşme gösterdiğinde, kontrol grubu da 8 hafta boyunca önemli bir iyileşme göstermedi.

Dr Sharma ve ekibi sonuçlarından yola çıkarak, Sudarshan Kriya yoga antidepresanların etkisiz olduğu majör depresif bozukluk hastaları için umut verici bir ek tedavi olabileceğini söylüyor.

Dr. Anup Sharma şunları söyledi:

“Antidepresanlara tam olarak cevap vermeyen böylesine geniş bir hasta grubuyla, her insanın depresyonunu yenmesi için en iyi yolları bulmamız önemlidir. Burada, potansiyel olarak bu hastalığa yakalanan hastalar için etkili, ilaç olmayan bir yaklaşım olarak kullanılabilecek, umut verici, düşük maliyetli bir terapiye sahibiz.”

Araştırmacılar şimdi, Sudarshan Kriya yogasının depresyonlu daha geniş bir hasta grubunda etkilerini değerlendirmeyi planlıyor ve uygulamanın beyin yapısını ve işlevini nasıl etkilediğine odaklanıyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.